BETREFFENDE DE WIJNSTOK
EN HET TERROIR

Oppervlakte : 5 hectare
Leeftijd van de wijnstokken : we hebben ze in 2000, 2001 en 2002 geplant
Grondgesteldheid : zeer kleiachtig
Dichtheid van de beplanting : 5000 wijnstokken per hectare
Gemiddelte opbrengst per hectare : 35 hectoliters per hectare
(dus min of meer een fles per wijnstok)

Werkwijze :

Dubbele Guyot snoei, opbinding en irrigatie met druppelaar.
De snoeiwijze en bepaalde andere parameters bepalen de hoeveelheid en de kwaliteit van de toekomstige oogst.Vinciane et Parviz bevinden zich altijd in die periode in Monte do Alem.
De dubbele Guyot snoeiwijze is een lange snoei waarbij ,alle ranken, op twee na, worden weggesneden.

Die vruchtranken worden behouden voor de volgende oogst. Deze behandeling wordt verricht tussen begin januari en eind februari.
Na de besnoeing, worden de twee ranken aan een dragende draad bevestigd op een hoogte van 60 cm boven de grond.

Waarom een druppelsgewijze irrigatie ?

In de zomer is het heel droog in Algarve. Het regent nooit of praktisch nooit tussen begin juni en eind september.
Zelfs indien de kleiachtige grond met water mocht zwellen,
is de zomer zo heet dat een druppelsgewijze irrigatie onontbeerlijk blijkt te zijn.
«Een wijngaard die onder de hitte lijdt zou een gedroogde wijn produceren die aan harmonie zou ontberen!»
Inderdaad, een te veel aan droogte verwekt een zomerrustperiode : de Fotosynthese houdt op en daardoor ook de rijping.

In Monte do Alem wordt het water op een bedachtzame wijze verstrekt rekening houdend met de nauwkeurige noden van elk perceel.